Realizujemy 11 projektów z działania 3.2 POPC w następujących podregionach:

 • Kod do przyszłości – podregion Sieradzki – nr POPC.03.02.02.00-00-0095/17
 • Kod do przyszłości – podregion Warszawski Wschodni - nr POPC.03.02.00-00-0073/17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski – nr POPC.03.02.00-00-0075/17-02,
 • Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki – nr POPC.03.02.00-00-0092/17-02,
 • Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki – nr POPC.03.02.00-00-0094/17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Siedlecki – nr POPC.03.02.00-00-0176 /17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Łódzki – nr POPC.03.02.00-00-0177/17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni – nr POPC.03.02.00-00-0178/17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Elbląski – nr POPC.03.02.00-00-0179/17-03,
 • Kod do przyszłości – podregion Świecki – nr POPC.03.02.00-00-0182/17-02,
 • Kod do przyszłości – podregion Koniński – nr POPC.03.02.00-00-0183/17-02

Więcej informacji na temat projektu na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej